Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Sanasys® - program opravy a sanace zateplovacích systémů

 

V souvislosti s rekonstrukcemi obvodových plášťů budov se v posledních letech staly součástí staveb vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. Ročně se kontaktními systémy izoluje cca 6 mil. m2 v ČR a 2,5 mil. m2 na Slovensku. Spolu s rozšířením těchto systémů se projevila řada závad na fasádách zateplených domů jako jsou např. praskliny, polštářové efekty, uvolnění izolačních souvrství a v nejhorším případě destrukce celého systému.


Pro sanaci poruch v soudržnosti izolačních souvrství byla vyvinuta technologie Sanasys® společnosti ECORAW,s.r.o.. Tento systém umožňuje dokotvení uvolněných izolačních souvrství, jejich trvalé zafixování v původní poloze na stavební konstrukci a prodloužení jejich životnosti o desítky let. Dodatečné kotvení technologií Sanasys® se provádí z povrchu fasády v místech deformace, nebo do spár mezi izolačními deskami s využitím vysoce účinné kotvicí technologie Spiral Anksys®.


Výsledná kvalitně provedená sanace je výhodná po všech stránkách. Je velmi rychlá, nevyžaduje nadstandardní dovednosti či nástrojové vybavení stavební firmy a není nutná demontáž původního zateplovacího systému, tedy ani jeho likvidace, což se také promítá do příznivé ceny.


V ramcí programu Sanasys® Duplex je také možné nakotvit na původní zateplovací systém novou izolační vrstvu. V jednom kroku tak bezpečně dokotvíte původní zateplovací systém a zároveň zvýšíte tepleně izolační vlastnosti obvodového pláště.