Climasys® Natwerk® - základní charakteristika

 

 

Zcela bezkontaktní izolační systém založený na principu využívání vzduchových mezer mezi izolační deskou a stavební konstrukcí. Systém je určen do nejnáročnějších podmínek s vlhkostním zatížením, pro zasolené, či jinak rizikové stavební konstrukce. Systém Climasys® Natwerk® je nejúčinnější technologií společnosti ECORAW, může být využit jak pro izolace vnějších tak vnitřních konstrukcí.

 

Technologie je navržena tak, aby složení jednotlivých vrstev vykazovalo minimální difúzní odpor a skladba tak byla ideálně prodyšná (celkový difuzní odpor souvrtví µ=46). Díky této jedinečné funkci je schopen tento systém odolat i extrémním podmínkám, například při povodních či aplikaci v záplavových oblastech. Montáž izolantu je prováděna bez nutnosti vyrovnávat či penetrovat podklad.

Jako tepelně izolační vrstva jsou použity speciální tvarovky Climasys® Natwerk® board (CNB), které jsou vyráběny z kvalitního pěnového polystyrenu EPS 100F. Tvarovky jsou opatřeny zámky pro osazení zámkových lišt umožňujících montáž izolační vrstvy bez použití jakýchkoliv podkladových konstrukcí či pomocných lepicích terčů.

 

Při montáži se mezi izolační tvarovkou CNB a stavební konstrukcí vytvoří funkční vzduchová mezera, která je průběžná pod celou izolovanou plochou. Parametry, tloušťka a způsob uzavření mezery se odvíjí od stavu zateplované konstrukce viz. studie Využívání vzduchový mezer v systémech Climasys®.

 

Při výpočtu tepelně izolačních vlastností souvrství Climasys® Natwerk® se vychází ze skutečnosti, že vytvořená vzduchová mezera je uzavřená po obvodu izolované stěny, čímž vzniká kompaktní izolační vzduchová vrstva zvyšující tepelný odpor obvodového pláště. Zvýšením izolačních parametrů s využitím funkce uzavřené vzduchové mezery dochází k úspoře pevného izolantu až o 25%.

 

Kotvení izolačního souvrství je prováděno pouze technologií Spiral Anksys®, která zajišťuje přídržnost celého systému. Při instalaci technologií Climasys® Natwerk® nejsou používány žádné pomocné lepicí terče či montážní konstrukce. Díky této skutečnosti nedochází ke vzniku rizikových tepelných mostů, které by snižovaly tepelně izolační vlastnosti souvrství. Na takto upevněnou izolační vrstvu je aplikována silnovrstvá vyrovnávací omítka armovaná sítí Natwerk®. Namísto běžných cementových stěrek jsou v systémech Climasys® Natwerk® používány jádrové případně sanační omítky tloušťky až 15 mm.