Climasys® ETICS - výhody systému

 

 

 • Zateplovací systém se snadným zpracováním pro montážníky zvyklé na ETICS.
 • Revoluční postup kotvení izolatu technologií Spiral Anksys®.
 • Jeden princip kotvení do všech podkladů i druhů izolačních materiálů.
 • Lepení izolantu bez nutnosti penetrovat podklady.
 • Kotvení izolantu bez použití mechanického kotvení talířovými hmoždinkami.
 • Pevný distanční a dilatační spoj - ochrana proti vibracím a vzniku obálkových efektů.
 • Kotvení izonatu bez vzniku tepelných mostů.
 • Možnost uchycení izolantů s vyšší tloušťkou.
 • Vysoká životnost a bezpečnost zateplovacího systému.
 • Možnost dodatečných oprav a sanace v rámci programu Sanasys® ETICS.
 • Možnost dodatečného zdvojení izolačního souvrtví v rámci programu Sanasys® Duplex.