Všechny technologie z řady Climasys® jsou navrženy za účelem snížení součinitele prostupu tepla obvodového pláště budov, respektive ke zvýšení tepelného odporu. Vzhledem k odlišným fyzikálním parametrům jednotlivých stavebních konstrukcí, je potřeba v praxi přistupovat ke stavbám individuálně. Proto společnost ECORAW,s.r.o. nabízí komplexní program izolačních systémů s odlišnými principy montáže. Volbou vhodné technologie z řady Climasys® je možno zateplovat jak novostavby, tak dřevostavby, sendvičové konstrukce, ale i historické budovy. Je možno provádět vnitřní izolace, případně provádět zateplování zavlhlých či zasolených konstrukcí.