Climasys® Basic - význam vzduchových mezer

 

Částečně kontaktní technologie Climasys® Basic jsou založeny na využívání patentově chráněného principu průběžných vzduchových mezer mezi izolantem a stavební konstrukcí. Vzduchová mezera je v systému Climasys® Basic uzavřena v rámci zateplované plochy a to v místě zakládacího profilu a v horní (ukončovací) části souvrství. Používání vzduchových mezer se řídí studií Optimalizace vzduchové vrstvy v systémech Climasys® vypracované odbornými institucemi za spolupráce realizačních firem a vývojového střediska společnosti ECORAW,s.r.o.

 

Vytvářením optimalizovaných vzduchových mezer v systému Climasys® Basic nedochází ke vzniku komínového efektu. Vzduchové vrstvy je využíváno jako izolantu zvyšujícího tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště budovy. Tímto principem využívání vzduchu jako aktivní izolace dochází ke snížení spotřeby pevného izolantu až o 25%, proto jsou technologie Climasys® Basic součástí programu Five star energy saver.

 

 

energy saver Five star energy saver
technologie ekologicky a energeticky úsporné k životnímu prostředí
Tepelný odpor R

Uzavřením optimalizované difúzní vzduchové mezery v systémech Climasys®dochází ke zvýšení tepelného odporu, čímž lze snížit tloušťku pevného izolantu. Prokazující měření na velkoplošných vzorcích skladby se vzduchovou mezerou provádí TZUS České Budějovice.

   
Tepelná vodivost λ

Výsledky měření prokazují, že optimalizovaná difúzní vzduchová mezera v systémech Climasys® Basic a Climasys® Natwerk® působí za dodržení stanovených podmínek (průměr tloušťky mezery, pohyb vzduchu) jako izolační materiál s Tepelnou vodivostí λ 0,028W/mK.

Pro optimální funkci tepelně izolačních systémů Climasys® Basic a Climasys® Natwerk® je nutné a postačující, aby rychlost proudění vzduchu v mezeře (přesněji řečeno hustota hmotnostního toku vzduchu mezerou) byla malá - pod 1 cm/s při světlosti mezery 15-20 mm. Pro tento účel je vhodné v případě zavlhlých konstrukcí mezeru v místech zakládacího profilu částečně otevřít. Potom budou tepelné ztráty způsobené prouděním vzduchu v mezeře dostatečně malé a vysoušecí účinek mezery vysoký.

 

Kondenzace

Beztlaká difúzní vzduchová mezera zabraňuje prostupu vlhkosti na povrch izolačního souvrství. Při optimální difúzi jednotlivých vrstev např. u systému Climasys® Natwerk® jsou technologie ideální na zavlhlé a zasolené podklady, či pro vnitřní zateplování.

 

Sanace a kontrola

Použití vzduchových mezer umožňuje průběžnou údržbu a sledování stavu konstrukce pod izolací. Lze provést technologické sondy, provést měření vlhkosti, tepelně izolačních vlastností atd. Zároveň lze provést sanace pod izolací použitím doporučených prostředků např. při zjištění biotických závad. Uvedenými opatřeními a možností průběžné údržby se zvyšuje životnost izolačních souvrství.

 

Obnova funkce

Vzduchová mezera v systémech Climasys® Basic a Climasys® Natwerk® umožňuje jejich otevření v případě povodní či jiného zavlhnutí. Sanační účinek tohoto postupu je podmíněn doporučenými finálními povrchovými úpravami s optimální difuzí. Po snížení vlhkosti v konstrukci je provedeno zpětné uzavření mezer, čímž dochází k obnově tepelně izolačních vlastností.

 

Životnost izolace

Kotvení izolačních souvrství technologií Spiral Anksys® a vytváření vzduchových mezer prokazatelně zvyšuje životnost izolačního souvrství, k čemuž přispívá i možnost průběžné údržby nejen povrchových omítek, ale i podkladu pod izolací.

 

Chlazení

Regulace vzduchových mezer umožňuje nejen účinné zateplování, ale také chlazení díky odstínění stavební konstrukce. Vzduchové mezery lze rovněž napojovat na teplená čerpadla či jiná zařízení.

 

Ekologie

Použitím izolačních systémů se vzduchovou mezerou dochází k úsporám pevného izolantu a to až o 25%. Technologie Climasys® jsou navíc navrhovány z cílem jejich reálné zpětné recyklace.