Climasys® Basic - základní charakteristika

 

 

Vnější tepelně izolační systém Climasys® Basic je částečně kontaktní zateplovací systém založený na principu využívání pozitivních účinků vzduchových mezer mezi izolační deskou a stavební konstrukcí. Je určen výhradně k vnějšímu použití na všechny běžné stavební konstrukce, přičemž montáž izolantu je prováděna bez nutnosti vyrovnávat či penetrovat podklad. Tak jako všechny systémy Climasys® je také systém Climasys® Basic kotven vysoce účinnou technologií Spiral Anksys, která zajišťuje fixaci, distanc i dilataci izolační desky. Technologie Spiral Anksys® plně nahrazuje běžně používané talířové hmoždinky.

 

Jako tepelně izolační vrstva mohou být použity fasádní izolační desky z pěnového polystyrenu EPS-F, XPS, dále desky z minerálních vláken MW, desky PU případně fenolické pěny a další. Izolační desky se na stavební konstrukci uchytí pomocí montážních lepicích terčů (lepidlo určené pro ETICS nebo PUR pěna) na celou zateplovanou plochu. Při tomto postupu je vytvořena mezi izolantem a konstrukcí funkční vzduchová mezera, která je průběžná pod celou izolovanou plochou. Parametry, tloušťka a způsob uzavření mezery se odvíjí od stavu zateplované konstrukce (viz. dokumentace Využívání vzduchových mezer v systémech Climasys®.)

 

Při výpočtu tepelně izolačních vlastností souvrství Climasys® Basic se vychází ze skutečnosti, že vytvořená vzduchová mezera je uzavřená po obvodu izolované stěny, čímž vzniká kompaktní izolační vzduchová vrstva zvyšující tepelný odpor obvodového pláště. Zvýšením izolačních parametrů s využitím funkce uzavřené vzduchové mezery dochází k úspoře pevného izolantu až o 25%.